nederland.online - weer, nieuws en voetbal vindt u allemaal .online!

FC Twente 1 - 1 Heracles
Amsterdam
12°C

 • bitcoinBitcoin€47,892.650.64%
  NIEUWS
 • 5000 mensen rennen door de modder als experiment
  08-05-2021 | NOS

  Details

  In Haarlemmermeer was voor het eerst sinds corona weer een modderwedstrijd. Bij de race moeten deelnemers zo snel mogelijk een parcours met veel modder afleggen. De wedstrijd was bedoeld als test-evenement.

  Iedereen die meedeed moest van te voren een corona-test doen. Met een negatieve uitslag mocht je naar binnen en hoefde je je even niet meer aan de corona-regels te houden. 5000 mensen hadden daar wel zin in.

  Onderzoekers hopen met deze race erachter te komen of dit soort evenementen weer veilig gehouden kunnen worden. In de video zie je meer over deze race.

 • Premier Rutte: Europese covid-reispas misschien pas in augustus
  08-05-2021 | NOS

  Details

  De covid-pas, de QR-code waarmee Europeanen deze zomer makkelijker op reis moeten kunnen in de EU, is er misschien pas in augustus. Dat heeft premier Rutte gezegd na afloop van een EU-top in Portugal. De pas zou in dat geval voor veel Nederlandse vakantiegangers te laat komen.

  De EU-regeringsleiders hebben op de top lang gepraat over de coronasituatie. Premier Rutte was niet fysiek aanwezig op de top in Porto, maar deed mee van op afstand. Over de covid-pas is afgesproken dat die op 21 juni operationeel wordt en dat lidstaten dan 6 weken hebben om het systeem landelijk in te voeren.

  Nog later?

  Premier Rutte: “Natuurlijk gaan we proberen om die periode zo kort mogelijk te houden. Ik kan me zo voorstellen dat andere landen er belang bij hebben om dat ook proberen, maar op zich hebben ze zes weken de tijd. En dan moet die datum van 21 juni ook nog gehaald worden, anders wordt het allemaal nog weer later.”

  Hij spreekt van een belofte, een streefdatum, afhankelijk van de discussie in Europa. Zo is het de vraag hoe er moet worden omgegaan met landen die inwoners gevaccineerd hebben met het Russische Spoetnik-vaccin. En verder is nog niet duidelijk hoe lang iemand immuun is die de ziekte heeft doorgemaakt. Over deze zaken moeten de lidstaten het voor 21 juni over eens worden.

  Tegen die tijd is het systeem volgens de Europese Commissie ook technisch gemaakt en getest. Op 25 mei staat weer een Europese top gepland waar deze zaken aan de orde komen.

  Premier Rutte streeft ernaar dat Nederland “dagen, maximaal een of twee weken” na de streefdatum klaar is voor invoering van de covid-pas. “Met zijn allen zullen we het moeten doen. Ik kan het alleen niet garanderen”.

 • Film over Nederlands-Indië toont 'de bloedige achterkant van goede bedoelingen'
  08-05-2021 | NOS

  Details

  Voor het eerst is er een speelfilm over het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, eind jaren 40. De Gouden Kalf winnende regisseur Jim Taihuttu werkte zeven jaar lang aan de film ‘De Oost’.

  Taihuttu is achterkleinzoon van een Molukse KNIL-militair die bezweek aan het eind van de strijd, in 1949. De gezinnen van de Molukse militairen werden na de oorlog ondergebracht in Nederland. De regisseur begon in 2014 met zijn research, omdat hij op school weinig had geleerd over deze periode uit de geschiedenis. “Hoe kon het dat ik niets wist over de geschiedenis van mijn eigen opa? Ik wist niet eens de reden waarom hij in Nederland was. Ik heb er ook nooit met hem over gesproken. Zoals dat wel vaker gaat met traumatische ervaringen.”

  Kolonie behouden

  De film speelt zich af in het Nederlands-Indië van 1946, een zeer roerige periode die ook wel ‘de Bersiap’ wordt genoemd. Na de capitulatie van de Japanners in augustus 1945 roept Soekarno de Republiek Indonesia uit. De Indonesiërs gebruiken veel geweld tegen Nederlanders, Indische Nederlanders en Indonesiërs die met Nederlanders samenwerken.

  Meer dan honderdduizend Nederlandse militairen werden naar Indonesië gestuurd om de kolonie te behouden. Taihuttu: “De film gaat over die soldaten, en ook over hoe ze het beleefden om daarna weer thuis te komen. Voor de research hebben we veel veteranen gesproken. Uit al die gesprekken bleef maar terugkomen dat die mannen echt moeite hebben gehad daarna weer mee te doen met de maatschappij. Ze hadden het gevoel dat Nederland heel snel veranderd was, veranderd was zonder hen.”

  Waarom zijn er zo weinig films zijn over de dekolonisatieoorlog?

  Iets anders wat uit de research bleek waren de daden van de beruchte commandant Raymond Westerling, die leidinggaf aan het in 1946 opgerichte ‘Depot Speciale Troepen’ (DST). Het verhaal van Westerling en het DST staat centraal in ‘De Oost’.

  Het DST was een elitekorps van 123 soldaten: 30 Nederlanders en 93 KNIL-militairen. Zij werden naar Zuid-Celebes gestuurd, waar ze vanaf december 1946 twaalf weken lang door de kampongs trokken en daar executies uitvoerden, zonder vorm van proces. Het hoofdpersonage uit de film, Johan de Vries, is deels gebaseerd op oud-DST commando Piet Hidskes. “Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar mijn vader, en de negen nog levende oud-commando’s van het DST gesproken. Jim heeft zich nog ingehouden met het geweld in de film, de werkelijkheid was nog veel harder”, zegt zijn zoon Maarten Hidskes.

  Direct geëxecuteerd

  “Een werkdag begon om drie uur ’s nachts met het afmarcheren naar een kampong. Vrouwen en kinderen werden van de mannen gescheiden. Westerling had een lijst met namen, opgesteld uit eigen inlichtingen en militaire inlichtingen. Die mannen werden één voor één naar voren geroepen, beschuldigd en vrijwel direct geëxecuteerd”, vertelt Hidskes.

  Dat Piet Hidskes bij het DST had gezeten, was geen geheim, maar pas na zijn vaders dood ontdekte zoon Maarten pas wat dat precies inhield. “Westerling voerde zelf de executies uit, maar heeft ook executiepelotons laten oproepen. De oud-strijdmakkers van mijn vader zeiden dat hij altijd ‘haantje de voorste’ was voor vrijwilligersklusjes. Dat ging natuurlijk veelal om het executeren van personen.”

  Hidskes twijfelt er niet aan dat zijn vader oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Maar het woord oorlogsmisdadiger doet hem nog steeds lichtelijk pijn. “Daarmee leg je het hele karakter van mijn vader vast, van de wieg tot het graf, als een in en in verrot mens. Dat beeld klopt niet bij het beeld dat ik van mijn vader heb: een lieve, rustige, warme gezinsman.”

  Bloedige achterkant

  Het elitekorps DST was niet representatief voor de ervaring van alle soldaten. Taihuttu: “Er zijn mensen die daar een hele milde tijd hebben gehad. Maar ook mannen die regelrecht in een soort guerrillaoorlog terecht zijn gekomen, die vrienden hebben verloren. Voor mij is altijd het hoogste doel van deze film geweest dat elke geschiedenisleraar in Nederland hier een dvd van zou hebben. En daarmee heb ik dan mijn aandeel geleverd aan dit verhaal.”

  Hidskes: “Elke jonge, welwillende, lieve soldaat kan hierin terechtkomen, dat laat de fim zien. Als je maar gelooft dat je het goede doet. Dat je door een tunnel van geweld heen moet om daarna een vredelievende samenleving op te bouwen. Het laat zien dat er een hele bloedige achterkant zat aan goede bedoelingen.”

  ‘De Oost’ is vanaf 13 mei te zien via Amazon Prime. En zodra de coronamaatregelen het toestaan, in de bioscoop. Naast de film zijn ook een website en lespakket ontwikkeld die het verhaal over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog vanuit meerdere perspectieven vertellen: www.dewereldvandeoost.nl. Maarten Hidkes schreef een roman naar aanleiding van het filmscenario, vanaf 13 mei verkrijgbaar in de boekhandel.

 • Aantal besmettingen twintigers loopt op: effect Koningsdag en versoepelingen?
  08-05-2021 | NOS

  Details

  De koning wierp geen wc-potten, koekhapwedstrijden bleven uit en op een enkel kind met een kleedje met tweede-, derde- of vierdehands koopwaar na was de traditionele vrijmarkt een no-go. Maar op sommige plekken leek 27 april wel een gewone Koningsdag.

  Parken in het hele land puilden uit. In de Amsterdamse Westerstraat haalden mensen hun neus op voor anderhalve meter afstand, terwijl ze zich volgoten met bier dat per anderhalve meter werd aangerukt.

  Experts en kabinet maakten zich zorgen over wat die opeengepakte massa’s zouden betekenen voor de coronacijfers, hoewel de kans op een besmetting buiten lager is dan binnen.

  Een oppervlakkige blik op de besmettingscijfers doet vermoeden dat het effect meevalt. Het gemiddelde aantal besmettingen per dag, bekeken over de zeven voorgaande dagen, zakte van 8068 op 26 april naar 7133 mensen op 7 mei.

  Maar het aantal testen daalde ook, van gemiddeld 64.000 naar 56.000. En tegelijkertijd steeg het percentage positieve testen van 10,7 naar 12,1 procent.

  Dat zijn aanwijzingen dat het in ieder geval niet beter gaat, zegt data-analist Marino van Zelst, die dagelijks de coronacijfers bijhoudt. “Het kan erop wijzen dat de testbereidheid afneemt. Daarnaast maken de zelfsneltests het beeld nog troebeler. Het wordt steeds moeilijker te interpreteren wat de besmettingscijfers betekenen, maar het gaat pas de goede kant op als zowel het aantal positieve tests en het percentage positieve tests daalt.”

  Vooral opvallend is de ontwikkeling van het aantal besmettingen als je die uitsplitst naar leeftijd. Alle groepen laten een daling zien. Behalve een: de 20-29-jarigen.

  Meest mobiele groep

  In de cijfers wordt bijgehouden wat de vermoedelijke eerste ziektedag was. Bij de 20-29-jarigen ligt de omslag van een dalende naar een stijgende trend in het aantal besmettingen rond 27 april. “Je kunt eigenlijk nooit zeggen of een ontwikkeling in besmettingen aan één moment te relateren is, tenzij je iedereen van tevoren en na afloop zou testen”, zegt veldepidemioloog Amrish Baidjoe.

  Dat de besmettingen bij deze leeftijdsgroep stijgen, verbaast hem niet. “Transmissie werkt zo dat je altijd eerst een stijging ziet in de meest mobiele groep: dat zijn de 20-29-jarigen. Dat zagen we ook in juli vorig jaar.”

  In onderstaande grafiek is de piek bij 20-29-jarigen goed zichtbaar. De daling in de laatste dagen komt doordat de cijfers weergegeven worden op basis van de eerste ziektedag. Het beeld van de meest recente dagen is daarom nog niet compleet.

  De week van de 27ste was natuurlijk niet alleen de week van Koningsdag. Een dag eerder, op 26 april ging het hoger onderwijs open voor fysieke lessen en colleges. Studenten mogen weer één dag per week naar hun hogeschool of universiteit toe.

  Een dag na Koningsdag werden er algemene versoepelingen doorgevoerd. De avondklok werd afgeschaft, de terrassen gingen beperkt open, winkelen zonder afspraak werd weer mogelijk en het aantal bezoekers dat je thuis mag ontvangen ging omhoog van één naar twee. Van Zelst: “De komende week zal er waarschijnlijk meer duidelijk worden uit de cijfers van het bron- en contactonderzoek van de GGD wat de stijging veroorzaakt.”

  Wekelijks rapporteert het RIVM op basis van het bron- en contactonderzoek van de GGD waar een besmetting waarschijnlijk is opgelopen. Van de besmettingen waar een mogelijke bron opgespoord kan worden, worden de meeste thuis opgelopen. Dat wil zeggen dat iemand wordt besmet door een partner, kind of huisgenoot.

  Hoewel de cijfers nog niet actueel genoeg zijn om conclusies te trekken over Koningsdag en de versoepelingen in dezelfde week is er in de besmettingscijfers tussen 27 april en 4 mei toch al een opvallende stijging te zien in de categorie ‘feest’. Daar vallen bijvoorbeeld borrels, verjaardagen en bruiloften onder.

  In absolute zin lijkt het aantal besmettingen dat daartoe terug te leiden is niet veel – 401 mensen – maar in de weken daarvoor lag het steeds rond de 150 mensen: 2,5 keer lager. Van Zelst: “Die versoepelingen geven natuurlijk een signaal af: we zijn er bijna.” Dat beaamt Amrish Baidjoe: “Het gaat op tv over Fieldlabs, over publiek bij het Songfestival. Dat doet mogelijk ook iets met de perceptie van urgentie en hoe mensen zich aan maatregelen houden.”

  Of de versoepelingen en oplopende besmettingscijfers die daar mogelijk het gevolg van zijn ook leiden tot meer ziekenhuisopnames is onzeker. Baidjoe: “Er wordt ook meer en meer gevaccineerd, wat effectief is in het tegenhouden van ernstige uitkomsten van een corona-infectie, zoals een ziekenhuisopname. Dus er lopen veel elementen door elkaar heen in de cijfers. Maar de infectiegraad is nog zo hoog dat je met één misstap de buffer in de zorg, voor zover die er überhaupt nog is, kwijt bent.”

 • Protest in Amsterdam tegen windturbines: 'Nederland is niet geschikt'
  08-05-2021 | NOS

  Details

  Op een protestactie in Amsterdam tegen de komst van megawindturbines in de buurt van woningen en natuur zijn een kleine 200 actievoerders afgekomen. Initiatiefnemer Windalarm verzamelde 20.000 handtekeningen in de hoofdstad en bood die aan bij het stadhuis, samen met een aantal andere actiegroepen uit het hele land.

  De actiegroepen zijn tegen de plannen van veel gemeenten om megawindturbines te plaatsen bij woon- en natuurgebieden. Ze vrezen voor de gevolgen voor de volksgezondheid, zoals stress en slapeloosheid door de geluidshinder die de turbines veroorzaken.

  Na de overhandiging van de petitie trokken actievoerders naar de Dam, waar een 500 meter lang spandoek werd uitgerold, begeleid door het geluid van grote windmolens.

  Niet voldoende onderzoek

  Een actievoerder op de Dam zegt niet principieel tegen windmolens te zijn. “Er zijn plannen om ze zo’n vierhonderd meter van ons huis te zetten. In Europa zijn andere afstandsnormen, daar wordt tien keer de hoogte van de top van een windmolen aangehouden. Dat wordt in Nederland wel lastig, maar misschien moeten we tot de conclusie komen dat Nederland niet geschikt is voor windturbines op land.”

  Vanaf de Dam liepen de betogers naar het Westerpark. Een actievoerster uit Bunnik vertelt daar over de plannen voor windmolens in haar gemeente, waar een aantal zogenoemde zoekgebieden zijn aangewezen. “Windmolens in een bebouwd gebied is een heel slecht idee. Er is nog niet voldoende onderzoek gedaan naar de effecten op de volksgezondheid en flora en fauna. Als ze er moeten komen, dan maar op zee.”

  De Amsterdamse raad neemt eind mei een besluit over de plekken waar de windmolens zouden kunnen komen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dertig regio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie opstellen, waarbinnen ze zoekgebieden aanwijzen. Die gebieden komen in aanmerking voor opwekking van wind- en zonne-energie. Voor 1 juli van dit jaar moeten alle regio’s hun plannen inleveren.

  EREDIVISIE
# Club W W G V P DS
1 Ajax 31 25 4 2 79 93-21
2 PSV Eindhoven 31 19 8 4 65 67-32
3 AZ Alkmaar 31 19 7 5 64 69-41
4 Vitesse 32 18 6 8 60 48-32
5 Feyenoord 31 15 10 6 55 60-32
6 FC Utrecht 31 13 11 7 50 51-40
7 FC Groningen 31 13 7 11 46 36-36
8 Sparta Rotterdam 32 12 7 13 43 47-47
9 Heracles 31 12 6 13 42 40-46
10 Fortuna Sittard 31 12 4 15 40 46-52
11 SC Heerenveen 31 9 11 11 38 41-44
12 FC Twente 31 9 10 12 37 43-45
13 PEC Zwolle 31 8 11 12 35 41-48
14 RKC Waalwijk 31 6 8 17 26 28-48
15 Willem II 31 6 7 18 25 34-64
16 FC Emmen 31 5 9 17 24 33-63
17 VVV-Venlo 31 6 4 21 22 39-81
18 ADO Den Haag 31 3 10 18 19 25-69
  EERSTE DIVISIE
# Club W W G V P DS
1 Cambuur 37 28 5 4 89 106-34
2 De Graafschap 37 23 7 7 76 67-47
3 Go Ahead Eagles 37 22 8 7 74 61-25
4 Almere City FC 37 22 8 7 74 74-47
5 NAC Breda 37 22 7 8 73 73-38
6 FC Volendam 37 18 9 10 63 77-51
7 NEC Nijmegen 37 19 6 12 63 66-44
8 Roda JC Kerkrade 37 15 12 10 57 67-59
9 Excelsior 37 14 6 17 48 65-65
10 Helmond Sport 37 11 11 15 44 51-68
11 FC Oss 37 12 8 17 44 38-57
12 MVV Maastricht 37 12 7 18 43 47-71
13 Telstar 37 10 11 16 41 56-59
14 PSV II 37 10 9 18 39 53-64
15 FC Eindhoven 37 10 9 18 39 48-60
16 Jong AZ Alkmaar 37 11 5 21 38 55-90
17 Jong Ajax 37 9 10 18 37 53-70
18 Utrecht II 37 11 1 25 34 51-75
19 FC Den Bosch 37 8 8 21 32 58-82
20 FC Dordrecht 37 8 3 26 27 35-95
  VOETBAL
 • Dortmund helpt met zege op Leipzig Rekordmeister Bayern aan nieuwe titel
  08-05-2021 | NOS

  Details

  Bayern München begint om 18.30 uur z’n thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach als nieuwe kampioen van Duitsland. Nou ja, nieuwe…het is al de negende landstitel op rij voor de Rekordmeister (31 stuks), die niet meer te achterhalen is na de 3-2 nederlaag van achtervolger RB Leipzig bij Borussia Dortmund in de middaguren.

  Het voor zijn Champions League-kansen strijdende Dortmund, dat zonder de geblesseerde topscorer Erling Haaland aantrad, startte energiek en kwam al na zeven minuten op voorsprong. Thorgan Hazard vond Marco Reus die van de punt van het strafschopgebied richting vijandelijk doel dribbelde en hard en hoog uithaalde.

  Leipzig deed hardnekkige pogingen de schade te herstellen, maar de ploeg van trainer Julian Nagelsmann, die in de zomer naar uitgerekend Bayern München vertrekt, liep zich vast op de gele Dortmund-muur.

  Negentiende in slotkwartier

  Leipzig begon vol goede moed aan de tweede helft, maar die kreeg al snel een forse knauw toen Jadon Sancho Lukas Klostermann uitkapte en de 2-0 langs doelman Peter Gulacsi schoof. De hoop op een goed resultaat keerde echter terug toen kort daarop dezelfde Klostermann koppend de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam.

  Met Justin Kluivert als invaller gingen de gasten op jacht naar meer. En dat kwam er ook: Amadou Haidara stuurde met een prachtige pass Hwang Hee-Chan de diepte in, waarna de Zuid-Koreaan Dani Olmo een niet te missen kans bood.

  Het venijn bleek ‘m echter in de staart te zitten, al had Leipzig dat kunnen voorzien. In de 87ste minuut bracht Sancho na een mooie combinatie met Raphael Guerreiro de 3-2 op het scorebord. Het was al de negentiende treffer van Dortmund dit seizoen in het laatste kwartier van de wedstrijd.

 • Feyenoordfans belagen politie bij laatste training voor Klassieker
  08-05-2021 | NOS

  Details

  Politie en ME hebben charges uitgevoerd tegen Feyenoordfans die zich bij het trainingscomplex in Rotterdam hadden verzameld. Vanochtend was de laatste training van de club voor De Klassieker tegen Ajax, morgen in De Kuip.

  Honderden fans kwamen naar het trainingscomplex toe, maar stuitten daar op de politie, die preventief fouilleerde op onder meer vuurwerk. Daartoe had de burgemeester besloten nadat de laatste training voor de vorige Ajax-Feyenoord in januari uit de hand was gelopen.

  Nu staken aanwezigen massaal fakkels af, zongen liederen en riepen sommigen antisemitische leuzen. Toen politieauto’s werden bekogeld met stenen en andere voorwerpen, werd ingegrepen.

  Acht mensen zijn aangehouden, onder meer voor het bezit van zwaar vuurwerk. Aan het begin van de middag was de rust weergekeerd. Zeker zes ME-leden gingen vanwege oorsuizen ter controle naar het ziekenhuis.

  De politieauto’s werden belaagd door supporters:

 • Jans zit voor de 500ste keer op bank: 'We speelden de wedstrijd van ons leven'
  08-05-2021 | NOS

  Details

  Twente-trainer Ron Jans zit vanmiddag tegen Heracles voor de 500ste keer als coach van een eredivisieploeg op de bank. Slechts drie coaches hebben dat eerder gehaald: Bert Jacobs, Han Berger en Barry Hughes.

  Verslaggever Ayolt Kloosterboer ging bij de coach langs en blikte met een tevreden Jans terug op zijn carrière met één echt groot hoogtepunt – waarover later meer. Want na negen jaar trainer te zijn geweest in het amateurvoetbal, haalde Jans uiteindelijk het hoogste diploma in het trainerschap.

  “Ik was heel verbaasd dat ik op een gegeven moment gewoon trainer was in de eredivisie”, zegt Jans, die naar eigen zeggen in zijn eerste jaar als coach van FC Groningen zijn meest stressvolle jaar beleefde in zijn carrière.

  “Ik kwam binnen als assistent van FC Emmen en was een vrij onbekende trainer. We hadden er acht gespeeld en één punt gehaald, dat is geen goed uitgangspunt kan ik je zeggen”, zegt Jans die uiteindelijk met hangen en wurgen met Groningen in de eredivisie bleef.

  Jans: “Die laatste wedstrijd was echt de meest stressvolle. Voor mijn gevoel is dat de dag dat ik meest gespannen, zenuwachtig en gestrest ben geweest van mijn hele carrière.”

  Maar de trainer kent ook zeker hoogtepunten. Eén hoogtepunt stak daar met kop en schouders bovenuit. Het laat zich misschien wel raden: de gewonnen bekerfinale van Ajax in 2014.

  “We speelden echt de wedstrijd van ons leven”, glundert Jans als hij er aan terugdenkt. “Het hele team speelde boven zijn kunnen.” Die dag, 20 april 2014, steekt er voor Jans met vlag en wimpel bovenuit.

  “Tien minuten voor tijd dacht ik: ‘ja jongens, dit is niet normaal. We gaan gewoon de beker winnen”, zegt de huidige trainer van FC Twente.

  Bondscoach

  Jans heeft er na vanavond dan wel 500 wedstrijden opzitten als coach in de eredivisie, een blik in de toekomst kan ook geen kwaad. Want toen Ronald Koeman afscheid nam als bondscoach, zong ook even de naam van Ron Jans rond.

  “Het zou wel leuk zijn, maar ik vind dat je dan een groter internationale carrière moet hebben gehad dan ik”, zegt de trainer bescheiden. “Misschien maak ik mezelf soms te klein, liever dat dan dat ik mezelf te groot maak.”

 • Barça, Juventus en Real zetten hakken in het zand na 'dreigementen UEFA'
  08-05-2021 | NOS

  Details

  Een akkoord tussen UEFA en Barcelona, Juventus en Real Madrid lijkt ver weg. De drie Europese topclubs zijn daags nadat UEFA met straffen heeft gestrooid voor negen van de twaalf Super League-clubs dieper de loopgraven in gedoken met een gezamenlijk statement vol verwijten.

  “De grondleggers van de Super League zijn doelwit geweest, en blijven doelwit, van onacceptabele druk, dreigementen en overtredingen om van het project af te zien”, valt in de verklaring te lezen.

  Kort samengevat stellen de drie clubs dat UEFA te ver is gegaan in zijn reactie op de Super League-plannen en dat ze slechts handelden in het belang van – de toekomst van – het voetbal.

  Het trio haalt tevens een uitspraak aan van een Madrileense rechtbank, die nog voor het ineenstorten van de Super League had bepaald dat UEFA en wereldvoetbalbond FIFA voorlopig geen straffen mochten opleggen aan de twaalf clubs die de plannen voor een gesloten competitie voor de absolute elite hadden ondertekend.

  UEFA deed dat vrijdag dus wel. De andere negen clubs die samen met Barcelona, Juventus en Real Madrid de Super League wilden opzetten ‘doneren’ gezamenlijk vijftien miljoen euro aan de Europese voetbalbond en moeten vijf procent van het Europese prijzengeld van dit seizoen inleveren.

  Verder ging het negental clubs akkoord met een maatregel die ze verplicht om honderd miljoen euro te betalen als ze er in de toekomst nog eens voor kiezen om in een gesloten, niet door de UEFA geautoriseerde competitie te gaan spelen.

  Barcelona, Juventus en Real Madrid weigerden hun krabbel te zetten onder de zogeheten “maatregelen voor re-integratie”, waardoor voor hen uitsluiting van de Champions League dreigt.

 • Stengs wil EK-selectie zelf verdienen: 'Niet omdat ik met De Boers dochter ga'
  08-05-2021 | NOS

  Details

  Nee, dat het niet zijn beste seizoen is weet Calvin Stengs zelf ook wel. “Het is te wisselvallig allemaal en ik draai gewoon geen goed jaar.”

  Toch valt er in de laatste weken van het seizoen nog genoeg te winnen voor de aanvaller van AZ. Deelname aan het EK lonkt en de strijd om de tweede plaats in de eredivisie ligt nog open.

  Te veel slordige momenten

  Kijkend naar zijn statistieken doet de 22-jarige Stengs het minstens zo goed als vorig seizoen, toen hij een belangrijk aandeel had in de goede prestaties van AZ. “Maar het spel moet beter”, is de begaafde linkspoot zelfkritisch.

  “Ik heb te veel slordige momenten in belangrijke fases. Ikzelf en de mensen weten dat ik nog meer kan. Ik ben de eerste die zegt dat het niet goed gaat, maar waarom het dit jaar minder gaat, vind ik lastig om te zeggen.”

  Sinds zijn debuut, eind 2016, wordt Stengs gezien als een talent van de buitencategorie, maar dit seizoen kreeg hij voor het eerst te maken met kritiek van de buitenwereld.

  “Aan de ene kant is het een mooi compliment. Het betekent dat ze met mij bezig zijn en mij willen zien uitblinken, maar op het moment zelf is het natuurlijk vervelend. Ik neem de dingen waar waarheid in zit mee en probeer daar aan te werken.”

  “Het heeft niks met leeftijd te maken. Ik ben degene die het langst in de selectie zit, dus het is logisch dat mensen denken: neem de ploeg wat meer op sleeptouw.”

  De Boer als bondscoach en schoonvader

  Stengs hoopt zijn seizoen te verlengen door zich in de EK-selectie van bondscoach Frank de Boer te spelen. Van buitenaf lijkt hij misschien een zekerheidje; niet alleen is de zevenvoudig international een vast gezicht bij Oranje, ook zit hij geregeld aan de keukentafel bij de bondscoach. Stengs heeft namelijk een relatie met de dochter van De Boer.

  “Of ik dan al zeker ben van mijn plekje, weet ik niet”, reageert de aanvaller nuchter. “Het is wel anders dan bij andere spelers, natuurlijk, maar ik wil het zelf verdienen en hem niet nodig hebben om het te halen.”

  Hij is de vragen erover inmiddels wel gewend en de situatie is voor hem normaal geworden. “Als ik bij hem thuis ben, of hij bij mij, is hij niet de trainer. Dan is het gewoon een hele normale relatie. Ik denk dat iedereen een schoonvader heeft. Bij Oranje is hij de trainer en is het wel anders.”

  Wordt er in huize De Boer dan helemaal niet over voetbal gesproken wanneer Stengs er over de vloer is? “Tuurlijk geeft hij tips. Hij kijkt naar me en houdt mij in de gaten. Voor hem is het misschien makkelijk om dingen mee te geven aan mij, omdat ik met zijn dochter ga. Hij is met me bezig.”

  “Mensen die zeggen dat ik erbij zit vanwege hem… dat is echt te makkelijk. Dat kan soms wel lastig zijn.”

  CRYPTO
Name Prijs24H (%)
Bitcoin (BTC)
€47,892.65
0.64%
Ethereum (ETH)
€3,082.50
5.00%
Binance Coin (BNB)
€534.51
2.22%
Dogecoin (DOGE)
€0.55
7.98%
XRP (XRP)
€1.29
-2.40%
Cardano (ADA)
€1.32
-6.42%
Litecoin (LTC)
€279.61
-4.00%
TRON (TRX)
€0.119934
-6.27%
StormX (STMX)
€0.042241
-4.87%
  HOROSCOOP
 • Vissen 8 Mei 2021

  Details

  Iemand die je aan het hart ligt heeft hulp nodig. Zijn/haar dankbaarheid zal groot zijn als je besluit hem/haar te helpen. Maar de goede daad op zich, is voor jou de eigenlijke beloning.

 • Steenbok 8 Mei 2021

  Details

  Jij bent goed voorbereid op de gebeurtenissen die gaan komen. Je gasten zullen zeker onder de indruk zijn. Zorg dat je flexibel blijft denken, zodat je kunt inspelen op onverwachte veranderingen.

 • Waterman 8 Mei 2021

  Details

  Jij bereikt vandaag dingen waar je niet over durfde te dromen. Deuren worden geopend waarvan je niet eens wist dat ze er waren. Maak er gebruik van, dit is een succesvolle dag.

 • Schorpioen 8 Mei 2021

  Details

  Jouw enthousiasme lijkt geen grenzen te kennen. Misschien is het toch verstandig je enthousiasme iets gedoseerder te uiten. Niet iedereen kan zo snel aan de nieuwe ideeën en plannen wennen als jij.

 • Boogschutter 8 Mei 2021

  Details

  Het is beter als je je niet met andermans zaken bemoeit. Laat anderen hun eigen problemen liever op hun eigen manier oplossen. Ook al denk je dat je het beter weet en zelfs als je het beter weet…

 • Maagd 8 Mei 2021

  Details

  Zorg voor een harmonische stemming vandaag. Ruzie en onenigheid zijn niet de dingen die voor jou vandaag van belang zijn. Zorg voor ontspanning dat is broodnodig.

 • Weegschaal 8 Mei 2021

  Details

  Je bent in de gelegenheid nieuwe mensen te leren kennen. Dat bevalt je heel goed, je weet het gezelschap van sympathieke mensen immers op waarde te schatten. Een paar ontspannen dagen dus.

 • Leeuw 8 Mei 2021

  Details

  Je bent zelfbewust. Dat mag je anderen rustig laten merken. Het zal je helpen je plannen te presenteren en te realiseren. Men zal jou niets meer in de weg leggen.

 • Kreeft 8 Mei 2021

  Details

  Ook al ben je nog zo ongeduldig, leg je nog niet vast. Er is nog te veel in beweging om nu al een beslissing te nemen.

 • Tweeling 8 Mei 2021

  Details

  Vriendschappen zijn belangrijk in het leven. Denk daaraan vandaag, als je keuzes maakt en prioriteiten moet stellen.

 • Stier 8 Mei 2021

  Details

  Je voelsprieten werken uitstekend vandaag. Je weet precies wat de mensen om je heen voelen en willen. Maak daar gebruik van, niet uit eigenbelang maar om je geliefden dat te geven wat ze nodig hebben.

 • Ram 8 Mei 2021

  Details

  Pak vandaag de telefoon en bel die ene persoon op waarmee jij al zo lang overhoop ligt. Je zult zien dat hij of zij bijzonder blij zal zijn. Het is toch zonde van die fijne vriendschap die je had.

ajax-loader